regnum header01

Občianské združenie Tokaj Regnum

Kategória: Združenie

Občianske združenie - Zápisom číslo 45 zo dňa 01.02.1974 a dodatku číslo 8, zo dňa 21.2.2006, ktorý vydal Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, je držiteľom označenia pôvodu: Tokajské víno. Členstvo v občianskom združení oprávňuje člena v zmysle zákona č. 469/2003 Z.z. pri splnení všetkých kritérií označovať svoj produkt ako Tokajské víno.

Združenie je združením fyzických a právnických osôb. Združenie ako právnická osoba dáva žiadosť o zápis označení pôvodu výrobkov pre vína vyrábané v Tokajskej oblasti nachádzajúce sa na území SR, chráni a presadzuje oprávnené záujmy členov združenia pri výkone práv v zmysle príslušného rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Tokaj RegnumČlenovia združenia:

 • Vinárstvo J. & J. Ostrožovič
 • TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.
 • TOKAJ & CO s.r.o.
 • Zlatý strapec Viničky
 • Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
 • Galafruit s.r.o.,
 • Chateau Viničky k.s.
 • SANPO s.r.o.
 • TOKAJ WINE s.r.o.

Zakladajúci členovia:

 • Ing. Pavel Eftimov CSc., tr. bytom Sady nad Torysou – Byster 246, 044 41
 • Ing. Jaroslav Ostrožovič, tr. bytom Veľká Tŕňa 82,, 076 82
 • Ing. Jaroslav Macík, tr. bytom Agátová 1, 075 01 Trebišov
 • Anna Nagyová, tr. bytom Viničky 118, 076 31