regnum header01

TOKAJ WINE s.r.o.

Kategória: Členovia združenia

Spoločnosť TOKAJ WINE s.r.o bola založená v roku 2004. Vo svojich začiatkoch sa táto firma sústredila na prípravu a výsadbu vlastných vinohradov, z ktorých bude následne vyrábať tokajské vína a vína z tokajských odrôd Furmint, Lipovina a Muškát Žltý.

TOKAJ WINE s.r.o.
Firma vysadila 25 ha viníc v tokajskej oblasti v blízkosti obce Černochov. Na jednom hektári je vysadených 5680 krov viniča. Hlavný dôraz sa pri tom kládol na odrodu Muškát žltý. V súčasnosti je prioritou kvalitné ošetrovanie a príprava vinohradu, čo je základným predpokladom pre výrobu vysokokvalitných tokajských vín.

Nemenej dôležitou je aj príprava na produkciu vín. Nakoľko vinohrady boli vysádzané na jar v roku 2009, s prvou produkciou vín sa počíta v roku 2011. Do toho času sa plánuje vybudovať spracovateľňa s degustačnými miestnosťami. Všetci zamestnanci spoločnosti sa svojou prácou snažia dosiahnuť, aby prvá „panenská úroda“ bola výnimočná nielen svojim pôvodom, ale hlavne kvalitou vína.

TOKAJ WINE s.r.o.