regnum header01

Chateau Viničky k.s.

Kategória: Členovia združenia

Spoločnosť Chateau Viničky, k.s. sa zaoberá výrobou a predajom vín v slovenskej časti Tokajskej oblasti. Tokajské vína sú vyrábané výlučne tradičnou oxidačnou metódou, niekoľkoročným dozrievaním v dubových sudoch v tokajskej tufovej pivnici, počas ktorého víno získava svoju typickú chatakteristickú chuť, vônu a farbu.
Spoločnosť Chateau Viničky, k.s. je vlastníkom tufovej pivnice s dvatsiatimi chodbami o celkovej dĺžke 1500 m, história ktorej siaha až do XVI. storočia.

Chateau Viničky k.s.
Súčasná produkcia zahŕňa nasledovný sortiment: Tokajské samorodné suché, Tokajské samorodné sladké, Tokajský výber 3, 4, 5 a 6-putňový.

Chateau Viničky k.s.

Pre milovníkov tokajského vína organizuje spoločnosť taktiež ochutnávky vín v degustačných miestnostiach s kapacitou 40 a 10 miest,. ktoré sú súčasťou pivnice.
O kvalite produktov spoločnosti Chateau Viničky, k.s. svedčí množstvo ocenení získaných nielen na domácich, ale i medzinárodných suťažiach.

Chateau Viničky k.s.