regnum header01

Chateau GRAND BARI

Kategória: Členovia združenia

Sme mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca vinárska spoločnosť Chateau GRAND BARI pôsobiaca v Tokajskej oblasti v obci Veľká Bara. Obhospodarujeme približne 60 ha pôdy. Víno vyrábame výhradne z hrozna z vlastných vinohradov, aby bola zachovaná kontinuita terroir. Našou snahou je vyrábať špičkové vína z produkcie ekologického vinárstva pre najnáročnejších milovníkov vína.

Chateau GRAND BARI
Vinohradnícke hony sa nachádzajú v katastri obce Veľká Bara, z čoho pramení aj názov vinárstva Chateau GRAND BARI. Naše hony Čelejka, Ružičky, Katy a Piliš sa nachádzajú na jednom z najvyššie položených pahorkov Tokaja na Slovensku, na kopci Piliš. Drvivá väčšina plôch je zaradená do kategórie 1A – najkvalitnejší terroir.

Chateau GRAND BARI
Pôda je sopečného pôvodu s rôznymi frakciami hornín. Hony majú rôznu geomorfologickú štruktúru, a preto umožňujú dopestovať vína s rôznym charakterom.

Naše vinice sú prihlásené do integrovanej ochrany, čo znamená, že pri ochrane viníc sa minimalizuje použitie chemických prípravkov. O to intenzívnejšie sa využívajú prírodné prvky.

www.grandbari.sk