regnum header01

Tokajská oblasť

Kategória: Tokaj

Tokajská vinohradnícka oblasť sa rozprestiera na juhozápadných výbežkoch Zemplínskych vrchov. Na naše územie zasahuje z Maďarska a svojou výmerou 907 ha je najmenšou vinohradníckou oblasťou nie len na Slovensku, ale i vo svete. Zároveň je jednou z piatich oblastí sveta, kde je možné dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Tokajská vinohradnícka oblasť leží v katastri siedmych obcí trebišovského okresu: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky. V tejto oblasti sa vyrába víno z odrôd Lipovina, Furmint a Muškát žltý.

Vinohradnícka oblasť Tokaj na Slovensku je definovaná ako uzavretá vinohradnícka oblasť a zákonom je delilimtovaných 907 ha.

Tokajská oblasť
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zriaďuje Tokajskú správnu komisiu na účely dozoru nad vykonávaním činnosti vo vinohradníckej oblasti Tokaj, pri pestovaní viniča, pri zbere hrozna a výrobe tokajského vína vrátane dodržiavania technologického postupu. Tokajskú správnu komisiu tvorí zástupca kontrolného ústavu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a zástupca Tokajského združenia. Predsedom Tokajskej správnej komisie je zástupca kontrolného ústavu.

Tokajská správna komisia rozhoduje o udelení povolenia na dovoz tokajského vína, odporúča kontrolnému ústavu zaradenie tokajských honov do akostných kategórií. Činnosť Tokajskej správnej komisie je upravovaná štatútom, ktorý je vypracovaný kontrolným ústavom a schválený ministrom pôdohospodárstva SR.

Tokajské združenie je združenie vinohradníkov a vinárov z vinohradníckej oblasti Tokaj. V tokajskom združení má každá obec jedného zástupcu z radov vinohradníkov a jedného z radov vinárov.

Tokajské vinohradnícke hony môžu byť využívané len ako vinice a smú v nich byť vysadené len uznané odrody viniča: Lipovina, Furmint, Muškát žltý a Zeta.

Pred samotným zberom musí byť víno prihlásené na kontrolnom ústave, z dôvodu osvedčenia jeho pôvodu, množstva, cukornatosti a zdravotného stavu.

Hrozno na výrobu tokajského vína musí byť zdravé, nepoškodené, výlučne z odrôd ustanovených týmto zákonom a vypestovaných len na tokajských vinohradníckych honoch.

Zamestnanec kontrolného ústavu posúdi hrozno na účely výroby tokajských vín v deň jeho zberu. Na základe tohto posudku vydá kontrolný ústav osvedčenie o hrozne, ktoré obsahuje
1. názov vinohradníckej obce, vinohradníckeho honu a registračné číslo vinohradu, v ktorom sa hrozno vypestovalo,
2. odrodu viniča,
3. množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnej neškodnosti hrozna,
4. odhadnutý hmotnostný podiel cibéb.

Začiatok zberu hrozna vyhlasuje Tokajská správna komisia po posúdení zrelosti.

Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť tokajské víno, nesmie presiahnuť 9 500 kg; túto skutočnosť skontroluje zamestnanec kontrolného ústavu pri osvedčovaní hrozna. Ak vinohradník prekročí najvyšší hektárový výnos, musí celé množstvo úrody z vinárskeho roku uviesť na trh pod označením stolové víno.